ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

หจก. ศรีสะเกษแท๊กซี่
หมู่ 2  บ้านหนองกิโล ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร 045-612345 , 080-490-1113 

จุดจอดให้บริการที่เรามี
1.หน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ
2.หน้าโรงพยาบาลศรีสะเกษ
3.มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
4.หน้าวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
5.หน้าห้างสรรพสินค้า BIG C , MACRO, Lotus,ซุ่นเฮง
6.ทุกจุดทั้งในและนอกจังหวัดที่ท่านเรียกหาหรือสะดวกให้ไปรับ