เราเต็มใจให้บริการ 24 ชั่วโมง  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

หจก.ศรีสะเกษแท็กซี่ บริการ (TAXI METER)  คิดราคาค่าบริการตามมิเตอร์ 

 

  • บริการ รับ-ส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ
  • บริการ รับ-ส่ง ผู็โดยสารตามสถานที่ต่างๆ ที่ผู้โดยสารเรียกใช้
  • บริการรับ-ส่งตามโรงแรม ที่พัก บ้านพัก  หอพัก
  • บริการนำเที่ยวนอกเมือง และต่างจังหวัด
  • บริการรับ-ส่งสินค้า  เอกสาร  สิ่งของ ตามลูกค้าสั่ง

 

บริการด้วยใจ  สะดวก  ปลอดภัย  ไม่แพงอย่างที่คิด
โทร 045-612345 , 080-490-1113