อัตราค่าบริการ

หจก. ศรีสะเกษแท๊กซี่
หมู่ 2  บ้านหนองกิโล ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร 045-612345 , 080-490-1113 

มิเตอร์เริ่มต้นที่ 40 บาท 

กรณี  โบก

ราคาตามมิเตอร์  (ตัวแดงใหญ่ในมิเตอร์แท็กซี่)

กรณี  เรียกผ่านศูนย์ศรีสะเกษแท็กซี่คอลเซ็นเตอร์  045-612345  หรือ 080-4901113 หรือผ่านเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

ราคาขึ้นที่มิเตอร์ + ค่าบริการ20 บาท (ตามกฏหมายกำหนด)