อัตราค่าบริการ

หจก. ศรีสะเกษแท๊กซี่
หมู่ 2  บ้านหนองกิโล ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร 045-612345 , 080-490-1113 

มิเตอร์เริ่มต้นที่ 40 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

กรณี  โบก

ในเมือง <ระยะทางต่ำกว่า 8  กิโลเมตร>  ราคาตามมิเตอร์  (มิเตอร์ขึ้นเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น  ไม่บวกเพิ่ม ยกเว้น 4 จุุดสำคัญ  บขส.   โรงพยาบาล สถานีรถไฟ  พรหมพิมาน
ในเมืองหรือนอกเมือง <ระยะทาง 8 กิโลเมตรขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 50  กิโลเมตร> ราคากิโลเมตรละ 10  บาท  (เพราะขากลับต้องวิ่งรถเปล่าไม่มีรายรับเหมือนกรุงเทพ)

หมายเหตุ เริ่ม 15 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป เดิม 10 กม.ขึ้นไป เนื่องจากแก็ส LPG ขึ้นราคา

กรณี  เรียกผ่านศูนย์ศรีสะเกษแท็กซี่คอลเซ็นเตอร์  045-612345  หรือ 080-4901113

ในเมือง <ระยะทางต่ำกว่า 8  กิโลเมตร>  ราคาตามมิเตอร์   (มิเตอร์ขึ้นเท่าไหร่+ค่าโทรอีก 20 บาท  เพราะต้องวิ่งรถเปล่าไปหาถึงที่ครับ)
นอกเมือง <ระยะทาง 8 กิโลเมตรขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 60  กิโลเมตร> (คิดกิโลเมตรละ 10  บาท  + ค่าโทรอีก 20 บาท  เพราะต้องวิ่งรถเปล่าไปหาถึงที่และขากลับวิ่งรถเปล่าไม่มีรายรับเหมือนกรุงเทพครับ)
ในเมืองหรือนอกเมือง <ระยะทางมากกว่า 8  กิโลเมตร> (คิดกิโลเมตรละ 10  บาท