เรียกแท็กซี่ 045-612-345 | 080-490-1113

24 ชั่วโมง บริการดี ไม่มีเหมา

ad

Entries for เมษายน, 2013

บันทึกไว้…อุ่นใจไปทั้งชาติ

ศรีสะเกษแท็กซี่ แท็กซี่ของคนศรีสะเกษ เืพื่อคนศรีสะเกษและคนเดินทาง แสดงศักยภาพของการบริการพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษและคนเดินทาง ด้วยคำมั่นสัญญา “บริการด้วยใจ สะดวก ปลอดภัย ไม่แพงอย่างที่คิด”  เรียกแท็กซี่ครั้งใด  โปรดเลือกใช้ศรีสะเกษแท็กซี่ บริการ 24  ชั่วโมง

Leave a Comment

แทนคำขอบคุณสงกรานต์ปลอดภัย กับศรีสะเกษแท็กซี่

ผ่านไปด้วยดี  กับการบริการลูกค้า  ที่แสนจะเต็มที่  กับศรีสะเกษ  แท็กซี่  แท็กซี่ของคนศรีสะเกษ  เพื่อคนศรีสะเกษ  และคนเดินทาง  สงกรานต์นี้มีสิ่งที่เสียวหลายอย่าง  ทั้งพี่น้องที่กำลังเล่นสงกรานต์อย่างสนุกสนาน การเ่ล่นล้ำมาในถนน ถนนลื่น อารมณ์ที่คึกคะนองของพี่น้องเราที่เล่นสงกรานต์ แต่ศรีสะเกษแท็กซี่ ก็ได้ทำหน้าที่บริการบริการลูกค้าที่สุดแสนเต็มที่ เพื่อคนศรีสะเกษ และคนเดินทาง ได้ให้บริการที่ดีที่สุด  มีเพียงบางส่วนที่โทรขอใช้บริการแล้ว  ศรีสะเกษแท็กซี่  ไปให้บริการไม่ได้  หรือให้บริการได้ไม่ทั่วถึง  ทางศรีสะเกษแท็กซี่  ต้องขออภัยไว้  ณ  ที่นี้  ด้วย  ด้วยเหตุผลหลายๆ  อย่าง  ทั้งการจราจรที่แออัด  และผู้ใช้จำนวนมาก  รถแ้ท็กซี่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้เร็ว  เหมือนปกติ  ต้องขออภัยอย่างแท้จริง  และยอมรับในความบกพร่องตรงนี้ ไปทำการปรับปรุงแก้ไข  ให้สามารถบริการลูกค้าได้มากที่สุด  เท่าที่จะทำได้  เหมือนดัง  สโลแกน  ที่ว่า  บริการด้วยใจ  และในปีใหม่ไทยปีนี้  ศรีสะเกษแท็กซี่ให้บริการด้วยดี  ไม่มีอุบัติเหตุ  ซึ่งตรงกับสโลแกนปลอดภัย  พร้อมความสะดวกสบาย  ใช้รถยนต์คันใหม่ ป้ายแดงให้บริการด้วย (ลงท้่าย  53)  ที่พร้อมจดทะเบียนแท็กซี่เมื่อคู่มือจดทะเบียนพร้อม  ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น  ราคาค่าบริการศรีสะเกษแท็กซี่  ตรงไปตรงมา [...]

Leave a Comment

ad