ศรีสะเกษแท็กซี่ 045-612-345 080-490-1113 "24 ชั่วโมง บริการดี ไม่มีเหมา"

พฤษภาคม 3, 2013

ศรีสะเกษเรา ไม่ใช่ขี้ขี้ น๊ะ

    ท้าพิสูจน์ศรีสะเกษไม่ใช่ขี้ขี้ น๊ะ ยืนยันได้จากการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง 1-9 พค.2556
แบ่งการแข่งขันเป็น2 ระดับ คือการแข่งขัน อีแกท (EGAT) ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11โดยจะเป็นการแข่งขันในระดับประชาชน ชาย-หญิง ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป และการแข่งขัน อีแกท (EGAT) ยกน้ำหนักยุวชนนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 จะแข่งในระดับยุวชน ชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 13-17 ปีการแข่งขันครั้งนี้มีสโมสรที่ร่วมแข่งขันในระดับยุวชน ทั้งสิ้น 36 ทีม แบ่งเป็นทีมหญิง 20 ทีม ทีมชาย 16 ทีม และสโมสรที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับประชาชน มีทั้งหมด 36 ทีม แบ่งเป็นทีมหญิง 18 ทีม ทีมชาย 18 ทีม ซึ่งการแข่งขันในระดับยุวชน จะแข่งขันระหว่างวันที่ 1-5 พ.ค. และระดับประชาชนจะแข่งระหว่างวันที่ 6-9 พ.ค.ซึ่งทั้ง 2 รายการจะจัดแข่งขันขึ้นที่ อาคารพลศึกษาวีสมหมาย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ร่วมยินดีกับพี่น้องศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพอย่างภาคภูมิ และการบริการลูกค้าอย่างเต็มใจและเต็มกำลัง โดยศรีสะเกษแท็กซี่ “แท็กซี่ของคนศรีสะเกษ เพื่อคนศรีสะเกษและคนเดินทาง”

 

Powered by WordPress