ศรีสะเกษ  บ้านพี่เมืองน้องกับอุบลราชธานี  ปีนี้เทศกาลงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าที่ผ่านมา  จัดเต็มรูปแบบ  เชิญนักท่องเที่ยวทุุกท่านชนความอลังการได้ที่อุบล  หากที่อุบลที่พักไม่พอ  ขอให้เลือกใช้ศรีสะเกษ  ค่าที่พักถูก  หลักร้อย  350  ก็ได้พักแบบหรูๆ  แล้ว  เดินทางไปเที่ยวชมด้วยบริการอันสุดเจ่ง  จาก หจก.ศรีสะเกษแท็กซี่ แท็กซีี่่ของคนศรีสะเกษเพื่อคนศรีสะเกษ  และคนเดินทาง  ที่พร้อมบริการตลอด  24  ชัวโมง  ในราคาที่ไม่มีชาาร์ต  คิดในราคาเท่ากับที่อุบลคิดเลยทีเดียว  ไม่แตกต่างเพราะเราคือบ้านพี่เมืองน้อง  ในเมืองระบะทางไม่ถึง 10 กม. คิดตามมิเตอร์  + ค่าบริการผ่านศูนย์ 20 บาท (กรณีโทรเรียกรถ)  ระยะทาง  10 กม. ขึ้นไป  คิดที่ กม.ละ 10 บาท + ค่าบริการผ่านศูนย์ 20 บาท (กรณีโทรเรียกรถ)  เพราะฉนั้นพักศรีสะเกษ  ค่าที่พัก 350  [...]