หากคุณมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 1.รักในงานบริการ 2.ซื่อสัตย์ในอาชีพ 3.มีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการพี่น้องประชาชนคนศรีสะเกษและคนเดินทาง  ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่  300 ม.2  บ้านหนองกิโล  ต.หนองครก อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000  (ใกล้ อบต.หนองครก  ทางไปร้านอาหารพรวิไล)