เรียกแท็กซี่ 045-612-345 | 080-490-1113

24 ชั่วโมง บริการดี ไม่มีเหมา

ad

Entries for กรกฎาคม, 2014

SISAKET TAXI

แท็กซี่ของคนศรีสะเกษ เพื่อคนศรีสะเกษและคนเดินทาง 045-612345 บริการดี 24 ชั่วโมง

Leave a Comment

เทศกาลเงาะ-ทุเรียน ของดีศรีสะเกษ 57

จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลเงาะ – ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 57″ ขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะ เงาะ และทุเรียน ซึ้งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ผลผลิตมีคุณภาพดีเป็นแหล่งผลิตเพื่อการส่งออก เพื่อเป็นการส่งเสริมทางการตลาด และเพิ่มชองทางการตลาดเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตและกลุ่มผู้ซื้อ มีการเจรจาธุรกิจเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองราคาผลผลิตให้แก่เกตรกร เป็นกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตผลผลิทางการเกษตรเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองราคาผลิตให้แก่เกษตรกร เป็นกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตผลผลิตทางการเกษตรให้ทีคุณภาพดีตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินเข้ามาในจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนได้กำหนดให้เป็นเทศกาลประจำปีของจังหวัด ภายในงานการประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัด จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การออกร้านนิทรรศการขององค์กรภาครัฐและเอกชน การประกวดราคาทางการเกษตร กิจกรรมเพื่อส่งเสริมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงดนตรี การประกวดวงดนตรี การประกวดร้องเพลง ทั้งนี้เชิญชวนท่านที่ไม่เคยเที่ยวงาน  ร่วมชม ชิม ช้อป ด้วยกัน  ท่านที่เคยร่วมงานแล้ว  มาลิ้มรสผลไม้ปีนี้ของศรีสะเกษ  รับรอง ปีนี้ออกช้าหน่อย  แต่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ  [...]

Leave a Comment

  
ad