ศรีสะเกษแท็กซี่ 045-612-345 080-490-1113 "24 ชั่วโมง บริการดี ไม่มีเหมา"

กันยายน 24, 2014

ขออภัยในความไม่สะดวก 045-612345 ติดต่อไม่ได้ชั่วขณะ ใช้ 080-4901113 แทน

Filed under: ไม่มีหมวดหมู่ — admin @ 1:59 pm

แจ้งขออภัย  และช่องทางเลือกในการเรียกใช้แท็กซี่  045-612345    ติดต่อไม่ได่้ชั่วคราว จากฟ้าคะนอง  คู้่สายติดปัญหา  แต่สามารถเรียกใช้อีกเบอร์ได้ชั่วชีวิต  080-490-1113  เมื่อไหร่  เบอร์หลักมีปัญหา  เราเตรียมไว้เพื่อเพิ่มช่องทางนี้ได้ตลอดครับ

Powered by WordPress