แจ้งขออภัย  และช่องทางเลือกในการเรียกใช้แท็กซี่  045-612345    ติดต่อไม่ได่้ชั่วคราว จากฟ้าคะนอง  คู้่สายติดปัญหา  แต่สามารถเรียกใช้อีกเบอร์ได้ชั่วชีวิต  080-490-1113  เมื่อไหร่  เบอร์หลักมีปัญหา  เราเตรียมไว้เพื่อเพิ่มช่องทางนี้ได้ตลอดครับ