ศรีสะเกษแท็กซี่ 045-612-345 080-490-1113 "24 ชั่วโมง บริการดี ไม่มีเหมา"

ตุลาคม 16, 2014

แจ้ง ผู้ใช้บริการ เบอร์หลักพร้อมใช้งานได้ปกติ

หลังจากช่าง tot แจ้งซ่อม เรียบร้อย เบื้องต้นเกิดจากระบบภายใน หน่วยกลาง ได่ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข จนใช้การได้ปกติ จึงเรียนลูกค้าศรีสะเกษแท็กซี่ทุกท่าน 045-612345 ใช้ได้ปกติ และแจ้งเพิ่มเติมช่องทางอีก ทางเลือกที่เป็นช่องทางเวลาเบอร์หลักไม่ปกติ 080-490-111-3 ทั้ง 2 เบอร์ บริการดี 24 ชั่วโมง

Powered by WordPress