เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีในสากลโลก หลวงพ่อโต เจ้าพ่อศาลหลักเมือง พระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ขอจงมาปกปักรักษาให้ท่านและครอบครัว มีแต่ความสุข เดินทางตลอดปลอดภัย สะดวกสบาย ปลอดจากภยัญอันตรายทั้งหมดทั้งปวง (ด้วยความปรารถนาดีจากเรา หจก.ศรีสะเกษแท็กซี่) แท็กซี่ของคนศรีสะเกษ เพื่อคนศรีสะเกษและคนเดืนทาง เลือกบริการด้วยใจเลือกใช้ศรีสะเกษแท็กซี่ 045-612345 บริการดี 24 ชั่วโมง