ศรีสะเกษแท็กซี่ 045-612-345 080-490-1113 "24 ชั่วโมง บริการดี ไม่มีเหมา"

ตุลาคม 27, 2015

ตราบใดที่มีศรีสะเกษแท็กซี่ …..ที่ตรงนี้ไม่สิ้นคนดี

Filed under: ไม่มีหมวดหมู่ — admin @ 2:42 am

ศรีสะเกษแท็กซี่ เชิดชูการกระทำความดีของพนักงานขับ ทข 52 ศรีสะเกษ (กี้ ขุนพลนักบริการ ) ส่งคืนโทรศัพท์ให้ลูกค้าที่ทำหล่นบนรถ ถึงแม้จะส่งลูกค้าแล้ว ก็ยังกลับไปนำส่งคืน
แสดงถึงจิตใจที่ดี ศรีสะเกษแท็กซี่จึงขอเชิดชู”คนดีศรีสะเกษแท็กซี่” ขอให้ความดีนี้ส่งผลให้ผู้ทำมีความสุขความเจริญ และกระทำดีแบบนี้ตลอดไป
16391


Older Posts »

Powered by WordPress