เรียกแท็กซี่ 045-612-345 | 080-490-1113

24 ชั่วโมง บริการดี ไม่มีเหมา

ad

Entries for พฤศจิกายน, 2015

แจ้งโทรศัพท์ หลัก 045-612345 ใช้ได้ปกติ

หลังจากอุบัติเหตุ รถเกี่ยวสายไฟขาด ขณะนี้แกไขเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่าน เรียกใช้บริการผ่านเบอร์ 045-612345 ควบคู่กับเบอร์สำรอง 080-490-1113 ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Comment

แจ้งการเรียกใช้แท็กซี่ 080 490 1113 ช่วงแก้ไข

แจ้งลูกค้าของศรีสะเกษแท็กซี่ทราบ ตอนนี้ระบบโทรศัพท์ 045612345 เครือข่าย ทีโอที มีปัญหาโดนรถเกี่ยวสายโทรศัพท์ขาดเสียหาย อยู่ในระหว่างซ่อมแซมแก้ไข แจ้งให้ผู้ที่จะเรียกใช้บริการแท็กซี่ใช้เบอร์สำรอง 080 490 1113 แทนไปก่อน ในช่วงนี้ ทั้งนี้เมื่อแก้ไขเรียบร้อยและใช้ได้ ทางศรีสะเกษแท็กซี่จะแจ้งให้ทราบและบริการท่านด้วยดีตลอดไป ครับ ขอขอบพระคุณในความไว้วางใจเลือกใช้บริการ

Leave a Comment

ad