ศรีสะเกษแท็กซี่ 045-612-345 080-490-1113 "24 ชั่วโมง บริการดี ไม่มีเหมา"

กุมภาพันธ์ 27, 2018

จ่ายค่าโดยสารเงินผ่าน QR อีก1ท่างเลือก คนรุ่นใหม่ ไทยแลนด์ 4.0

Filed under: ไม่มีหมวดหมู่ — admin @ 5:27 am

เอาอีกแล้ว ศรีสะเกษแท็กซี่ เพิ่มช่องทางจ่ายเงิน ผ่าน QR คนรุ่นใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 จ่ายได้แล้ววันนี้ เป็นต้นไป1-916

273959

Powered by WordPress