ศรีสะเกษแท็กซี่ 045-612-345 080-490-1113 "24 ชั่วโมง บริการดี ไม่มีเหมา"

มกราคม 27, 2013

มีเบอร์ศรีสะเกษแท็กซี่ไว้ อุ่นใจในยามเดินทาง

Filed under: ศรีสะเกษแท็กซี่่ — admin @ 3:23 pm

ศรีสะเกษแท็กซี่เก็บบรรยากาศสนามบินอุบลช่วงเวลาค่ำคืนมาฝาก หลักจากที่ไปส่งผู้โดยสาร เพื่อจะขึ้นเครื่องและเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ

ศรีสะเกษแท็กซี่ ใช้แท็กซี่ศรีสะเกษ ไปส่งผู้โดยสารยังสนามบินนานาชาติอุบลฯ

นอกจากนี้แล้วศรีสะเกษแท็กซี่ยังขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการศรีสะเกษแท็กซี่ ไปส่งยังจุดหมายปลายทางต่าง ทั้งกรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี ต่างอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ และภายในจังหวัด ตลอดเวลาทั้งกลางวันและยามค่ำคืน ศรีสะเกษแท็กซี่ยังยืนยันการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ความบกพร่องในบริการที่หลายๆ ท่านเรียกใช้บริการแล้วทางศรีสะเกษแท็กซี่ไม่สามารถจัดให้ตามความประสงค์ ทางศรีสะเกษแท็กซี่ขอน้อมรับ ไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไข และเรามีความตั้งใจว่าเราจะได้รับความไว้วางใจจากท่านเรียกใช้เราในคราวต่อไป  เหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือปริมาณรถย้งมีน้อย จึงทำให้การให้บริการไม่ทั่วถึง เพราะฉนั้น ขอเชิญชวนให้คนศรีสะเกษ ใช้บริการรถยนต์แท็กซี่ ที่เป็นของคนศรีสะเกษเอง ตามสโลแกน “ศรีสะเกษแท็กซี่ แท็กซี่คนศรีสะเกษ”

ศรีสะเกษแท็กซี่ออกสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้พี่น้องศรีสะเกษรู้ช่องทางการเลือกใช้บริการผ่านสติ๊กเกอร์

 

ติดไว้ตามเสาไฟ  ในบริเวณเสาไฟฟ้า  ในเมือง  และศาลารอรถโดยสารประจำทาง  ขอความร่วมมือจากทุกท่านที่พบเจอ  กรุณาบันทึกเบอร์โทรศัพท์ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ที่เป็นเบอร์มือถือ  080-490-1113  สำหรับท่านที่ต้องการเลือกใช้บริการโดยค่าใช้จ่ายในการโทรเข้าราคาประหยัด  ประหยัดกว่าโทรเข้าเบอร์บ้าน  เป็นช่องทางให้ผู้ขอใช้บริการแท็กซี่ศรีสะเกษ  อีกเรื่องที่เราพิถีพิถันเปิดช่องทางไว้เพื่อผู้โดยสารทุกท่าน  เพราะฉนั้นอย่าลืม  บันทึกเบอร์โทรไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่านและบอกต่อกับเครือญาติและพีน้อง  เผื่อเวลาจำเป็นต้องใช้บริการแท็กซี่ศรีสะเกษ  ให้เราไปส่งยังจุดหมายปลายทางในโอกาสต่อไป  บันทึกไว้  ไม่เสียหาย  “มีเบอร์โทรศรีสะเกษแท็กซี่ไว้  อุ่นใจในยามเดินทาง”

Older Posts »

Powered by WordPress