ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีสะเกษแท็กซี่  เปิดให้บริการ  รับ-ส่ง  ผู้โดยสาร  ทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดศรีสะเกษ  ศรีสะเกษแท็กซี่เป็นแท็กซี่ของคนศรีสะเกษ  โดยคนศรีสะเกษ  เปิดบริการแท็กซี่มิเตอร์ในศรีสะเกษ  ตลอด 24 ชั่วโมง  ในทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จุดให้บริการหลักของศรีสะเกษแท็กซี่  อยู่ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ  และบริการตามจุดที่ท่านผู้โดยสารโทรเรียกผ่าน  ศูนย์บริการศรีสะเกษแท็กซี่คอลเซ็นเตอร์   เพื่อไปรับ-ส่ง ตามจุดต่างๆที่ท่านสะดวก ศรีสะเกษแท็กซี่ หรือแท็กซี่ศรีสะเกษ เราคือผู้ให้บริการแท็กซี่มิเตอร์หนึ่งเดียวในจังหวัดศรีสะเกษ  เน้นบริการที่เป็นเลิศ  สร้างความประทับใจให้ผู้โดยสาร  นักเดินทาง    เรามีพนักงานขับรถที่สุภาพ  บริการด้วยใจ  ตัดสินใจเลือกใช้บริการกับเรา  แล้วท่านจะไม่ผิดหวังในบริการที่  บริการด้วยใจ  บริการด้วยใจ  สะดวก  ปลอดภัย  ไม่แพงอย่างที่คิด อีกหนึ่งบริการที่เรามี  เพื่อผู้โดยสารและนักเดินทางที่ต้องการท่องเที่ยว  ในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง  ศรีสะเกษแท็กซี่บริการนำเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  เรามีพนักงานขับรถทีี่ชำนาญเส้นทางและรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างดี   บริการด้วยใจ  สะดวก  ปลอดภัย  ไม่แพงอย่างที่คิด   มั่นใจในบริการศรีสะเกษแท็กซี่ 080-490-1113