เรียกแท็กซี่ 045-612-345 | 080-490-1113

24 ชั่วโมง บริการดี ไม่มีเหมา

ad

จ่ายค่าโดยสารเงินผ่าน QR อีก1ท่างเลือก คนรุ่นใหม่ ไทยแลนด์ 4.0

เอาอีกแล้ว ศรีสะเกษแท็กซี่ เพิ่มช่องทางจ่ายเงิน ผ่าน QR คนรุ่นใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 จ่ายได้แล้ววันนี้ เป็นต้นไป1-916

273959

เรียกแท็กซี่ แค่ใส่เบอร์โทร (10ตัวเรียง ไม่วรรค ไม่ขีด)

ad