ดาวน์โหลดใบสมัคร ด่วน!!!  หจก.ศรีสะเกษแท็กซี่  เตรียมพร้อมให้บริการโดยการขยายการให้บริการแท็กซี่มิเตอร์ในจังหวัดศรีสะเกษ  โดยเพิ่มจำนวนรถที่ให้บริการ  และต้องการรับสมัครงานหลายอัตรา  เพื่อร่วมในการดำเนินการให้บริการประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยว โดยเรียกรวมว่า “ศรีสะเกษแท็กซี่   แท็กซี่คนศรีสะเกษ  เพื่อคนศรีสะเกษและคนเดินทาง” งานที่รับสมัครประกอบด้วย  1.คอลเซ็นเตอร์ หน้าที่   รับโทรศัพท์การร้องขอรับบริการของผู้รับบริการ  ประสานงานผ่านวิทยุเครือข่ายศรีสะเกษแท็กซี่เพื่อส่งรถไปรับผู้รับบริการที่จุดต่างๆ คุณสมบัติ 1.มีใจรักในงานบริการ  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  อัธยาศัยดี  ควบคุมอารมย์ได้ดี  เอื้อเฟ้อเผื่อแผ่ 2.สามารถทำงานล่วงเวลาได้  โดยไม่ติดปัญหา 3.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ (พิมพ์งาน)  ได้ดี 4.รู้สถานที่และเส้นทางในจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างดี  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  2.คนขับรถแท็กซี่             คุณสมบัติ             1.มีใจรักในงานบริการ  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  อัธยาศัยดี  ควบคุมอารมย์ได้ดี  เอื้อเฟ้อเผื่อแผ่ 2.สามารถขับรถยนต์ได้ดี  และต้องมีใบขับขี่รถยนต์สาธารณ 3.มีใจรักรถ  เอาใจใส่  ดูแลรถได้ดี [...]