ศรีสะเกษแท็กซี่ 045-612-345 080-490-1113 "24 ชั่วโมง บริการดี ไม่มีเหมา"

มีนาคม 7, 2013

ศรีสะเกษแท็กซี่รับสมัครคนขับและคอลเซ็นเตอร์จำนวนมาก ขยายบริการรถแท็กซี่ศรีสะเกษ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ด่วน!!!  หจก.ศรีสะเกษแท็กซี่  เตรียมพร้อมให้บริการโดยการขยายการให้บริการแท็กซี่มิเตอร์ในจังหวัดศรีสะเกษ  โดยเพิ่มจำนวนรถที่ให้บริการ  และต้องการรับสมัครงานหลายอัตรา  เพื่อร่วมในการดำเนินการให้บริการประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยว โดยเรียกรวมว่า “ศรีสะเกษแท็กซี่   แท็กซี่คนศรีสะเกษ  เพื่อคนศรีสะเกษและคนเดินทาง”

งานที่รับสมัครประกอบด้วย

 1.คอลเซ็นเตอร์
หน้าที่   รับโทรศัพท์การร้องขอรับบริการของผู้รับบริการ  ประสานงานผ่านวิทยุเครือข่ายศรีสะเกษแท็กซี่เพื่อส่งรถไปรับผู้รับบริการที่จุดต่างๆ

คุณสมบัติ
1.มีใจรักในงานบริการ  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  อัธยาศัยดี  ควบคุมอารมย์ได้ดี  เอื้อเฟ้อเผื่อแผ่
2.สามารถทำงานล่วงเวลาได้  โดยไม่ติดปัญหา
3.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ (พิมพ์งาน)  ได้ดี
4.รู้สถานที่และเส้นทางในจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างดี  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 2.คนขับรถแท็กซี่

            คุณสมบัติ

            1.มีใจรักในงานบริการ  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  อัธยาศัยดี  ควบคุมอารมย์ได้ดี  เอื้อเฟ้อเผื่อแผ่
2.สามารถขับรถยนต์ได้ดี  และต้องมีใบขับขี่รถยนต์สาธารณ
3.มีใจรักรถ  เอาใจใส่  ดูแลรถได้ดี
4.สามารถทำงานกะกลางคืนได้  ตามที่บริษัทจัดให้
5.รู้จักสถานที่และเส้นทางในจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างดี
3.รถร่วมบริการจำนวน  10 คัน

            คุณสมบัติ

            1.มีใจรักในงานบริการ  มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการแท็กซี่
2.มีรถยนต์ที่เป็นรถใหม่ อายุไม่ถึง 2 ปี ไมล์ไม่เกิน 20,000 โล และเครื่อง 1,600  ขึ้นไป  หากไม่มีรถอยู่หรือต้องการรถใหม่  จะต้องมีความสามารถในการเช่าซื้อรถใหม่ได้ตามแนวทางที่บริษัทกำหนด
3.สามารถร่วมในการดำเนินการให้บริการแท็กซี่ตามแนวทางของบริษัท

การสมัครงานในข้อ 1 และ 2  สามารถขอใบสมัครได้ที่  ศูนย์ศรีสะเกษแท็กซี่คอลเซ็นเตอร์  ที่ตั้ง  บ้านหนองกิโล  หมู่ 2  ตำบลหนองครก  จังหวัดศรีสะเกษ  ข้าง  อบต.หนองครก  ทางเข้าร้านอาหารพรวิไล  ติดถนนตึก  2 คูหา  สี  น้ำเงิน-เหลือง  โทรศัพท์  080-490-1113  หรือเบอร์สำนักงาน  0-456-12345

ส่วนการสมัครเข้าร่วมบริการ  สามารถโทรศัพท์เข้าศูนย์ศรีสะเกษคอลเซ็นเตอร์และขอนัดเวลาคุยกับประธานบริัษัทได้  ที่เบอร์   โทรศัพท์  080-490-1113  หรือเบอร์สำนักงาน  0-456-12345  ศูนย์ศรีสะเกษคอลเซ็นเตอร์จะทำการนัดเวลาให้พบกับประธานในการคุยรายละเอียด

ทั้งนี้โปรโมชั่นในการเข้าร่วมบริการ  กรณีเช่าซื้อรถใหม่ในเดือนนี้

ท่านจะได้รับ  - ฟรี   เท็บเล็ต มูลค่า  20,000  บาท

- ส่วนลดค่าเข้าร่วมบริการ  10,000  บาท

- ได้สิทธิ์เพิ่มอีกหลังจากคันแรก  2  คัน  รวมเป็น 3 คัน ต่อคน  (แล้วแต่กำัลังการให้บริการของแต่ละคน)

ดาวน์โหลดใบสมัคร  |  ดาวน์โหลดใบสมัคร  | ดาวน์โหลดใบสมัคร  | ดาวน์โหลดใบสมัคร

Powered by WordPress