ศรีสะเกษแท็กซี่  เปิดตัวรับเป็นเจ้าภาพหลักในการบริการอำนวยความสะดวก  รับ-ส่งผู้โดยสารใกล้  ใกล  ที่เดินทางมาเที่ยวงานในเทศกาลดอกลำดวนบาน  ปี  ๕๖  ปีนี้  ศรีสะเกษมีอะไรมากกว่าที่เป็นอยู่  มากมาย  โดยในช่วงเทศกาลดอกลำดวนบานปีนี้จัดระหว่างวันที่  ๘-๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  สถานที่จัดงานอยู่ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  (สวนสมเด็จ)  ตั้งอยู่ที่  ที่ตั้ง: อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ติดบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 1 ท่านที่นำรถยนต์มาเองให้เรื่องการจราจรที่แออัด  เนื่องจากเทศกาลดอกลำดวนบาน  เป็นงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดศรีสะเกษ  ที่จัดในทุกปีและได้รับการยอมรับในความยิ่งใหญ่  อลังการ  และมีนักท่องเที่ยวทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศ อีกทั้งยังประชาชนในจังหวัดที่เที่ยวงานชมความยิ่งใหญ่  ของการสร้างบ้าน  แปลงเมืองชาวศรีสะเกษ  ทั้งประวัติความเป็นมาโดยละเอียด  ถ่ายทอดออกมาเป็นการแสดงประกอบ  แสง  สี  เสียง  อุปกรณ์ประกอบฉาก ตลอดจนนักแสดงที่คัดสรรค์ทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานในจังหวัดที่  เหมาะสมกับตำแหน่งของบรรพบุรุษผู้มีพระคุณของจังหวัดที่ต่อสู้้  พัฒนา  ยืนหยัดให้ศรีสะเกษยังคงเป็นไทย  ไม่ตกเป็นของต่างประเทศ เชิญชวนท่านที่เป็นนักท่องเที่ยว  ท่านที่อยากชมความเป็นไทยแบบได้อรรถรส  พร้อมทั้งบรรยากาศการดำเนินชีวิตของชนพื้นเมืองศรีสะเกษ  ที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างที่หลากหลาย  ซึ่งประกอบด้วย  ส่วย  เขมร  ลาว  เยอ [...]