เรียกแท็กซี่ 045-612-345 | 080-490-1113

24 ชั่วโมง บริการดี ไม่มีเหมา

ad

Entries Tagged ‘เบอร์โทรศรีสะเกษแท็กซี่’

ศรีสะเกษเรา ไม่ใช่ขี้ขี้ น๊ะ

    ท้าพิสูจน์ศรีสะเกษไม่ใช่ขี้ขี้ น๊ะ ยืนยันได้จากการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง 1-9 พค.2556 แบ่งการแข่งขันเป็น2 ระดับ คือการแข่งขัน อีแกท (EGAT) ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11โดยจะเป็นการแข่งขันในระดับประชาชน ชาย-หญิง ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป และการแข่งขัน อีแกท (EGAT) ยกน้ำหนักยุวชนนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 จะแข่งในระดับยุวชน ชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 13-17 ปีการแข่งขันครั้งนี้มีสโมสรที่ร่วมแข่งขันในระดับยุวชน ทั้งสิ้น 36 ทีม แบ่งเป็นทีมหญิง 20 ทีม ทีมชาย 16 ทีม และสโมสรที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับประชาชน มีทั้งหมด 36 ทีม แบ่งเป็นทีมหญิง 18 ทีม ทีมชาย 18 ทีม [...]

Leave a Comment

บันทึกไว้…อุ่นใจไปทั้งชาติ

ศรีสะเกษแท็กซี่ แท็กซี่ของคนศรีสะเกษ เืพื่อคนศรีสะเกษและคนเดินทาง แสดงศักยภาพของการบริการพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษและคนเดินทาง ด้วยคำมั่นสัญญา “บริการด้วยใจ สะดวก ปลอดภัย ไม่แพงอย่างที่คิด”  เรียกแท็กซี่ครั้งใด  โปรดเลือกใช้ศรีสะเกษแท็กซี่ บริการ 24  ชั่วโมง

Leave a Comment

  
ad