ศรีสะเกษแท็กซี่ แท็กซี่ของคนศรีสะเกษ เืพื่อคนศรีสะเกษและคนเดินทาง แสดงศักยภาพของการบริการพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษและคนเดินทาง ด้วยคำมั่นสัญญา “บริการด้วยใจ สะดวก ปลอดภัย ไม่แพงอย่างที่คิด”  เรียกแท็กซี่ครั้งใด  โปรดเลือกใช้ศรีสะเกษแท็กซี่ บริการ 24  ชั่วโมง